Lange Nieuwstraat 17 4587 RH Kloosterzande (NL) T:  +31 (0) 114 - 691619 M: +31 (0) 6 - 16772627 F:  +31 (0) 114 - 691618 E: info@jackquaak.nl
H.R. Terneuzen: 21019689
Jack Quaak is registertaxateur en onteigeningsdeskundige. Ruime ervaring in het onroerend goed in Zuid-West Nederland staat er garant voor om u deskundig van dienst te zijn op velerlei terrein:   Bemiddeling: Aan- en verkoop van onroerend goed. Gespecialiseerd in agrarisch en landelijk gelegen onroerend goed. Professioneel advies bij de aan- en verkoop van complete landbouwbedrijven, losse percelen landbouwgrond en van agrarische productierechten. Taxaties voor meerdere doeleinden: Waardebepaling van alle onroerende zaken ten behoeve van onder andere: aan- of verkoop, overdracht, belastingen, boedelscheiding en voor bezwaar tegen de WOZ-beschikking. Ook voor financieringen. Advisering: Integer advies bij onteigening van uw woning, bedrijf en/of gronden bij verandering van de bestemming. Deskundigen advies wordt vergoed.   Kavelruil: De wettelijke kavelruil is een fiscaal aantrekkelijk instrument voor grondruil. Eigenaren kunnen doelgericht grond ruilen of een grondtransactie kan op deze wijze worden afgewikkeld. Opzetten en begeleiden van wettelijk goed te keuren kavelruilen voor de verbetering van de landbouwstructuur. De verwervingskosten worden gesubsidieerd.   Beheer: Tot het beheer kan een veelheid van activiteiten worden gerekend, die gericht zijn op de rendabele exploitatie .
Realisatie: Intermare Webdesign